Extranet

Przejdź do ekstranetu »

PRS Certyfikacja pierwszym w Polsce akredytowanym weryfikatorem środowiskowym w obszarze gospodarki odpadami!


Jest nam ogromnie miło poinformować, że z dniem 25 sierpnia br. Polski Rejestr Statków jako pierwszy weryfikator EMAS w Polsce uzyskał akredytację w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Tym samym otrzymaliśmy potwierdzenie spełnienia kryteriów akredytacyjnych Polskiego Centrum Akredytacji, posiadania odpowiednich kompetencji, zasobów i możliwości do prowadzenia audytów recyklera. Nasza akredytacja stanowi rozszerzenie posiadanej w PCA akredytacji EMAS nr PL-V-0006. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/PL-V-0006,plik.html.

 

Jesteśmy dumni, że jako pierwsi w kraju podjęliśmy się zadania oceny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR i stworzyliśmy własne, dedykowane narzędzia do prowadzenia prawidłowego i efektywnego audytu. Tym bardziej cieszy nas, że także jako pierwsi uzyskaliśmy status akredytowanego weryfikatora środowiskowego w obszarze gospodarki odpadami.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym przy ubieganiu się o akredytację. Tylko dzięki Wam udało się z sukcesem przebrnąć przez ten żmudny i skomplikowany proces.

 

Uzyskana akredytacja pozwoli nam kontynuować pracę dla przedsiębiorców podlegających wymogowi audytu zewnętrznego, a tym samym nadal wspierać prawidłowe funkcjonowanie rynku odpadów opakowaniowych. Ma to tym większe znaczenie, iż zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem zmiany ustawy opakowaniowej, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, posiadanie akredytacji w obszarze gospodarki odpadami będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania audytu recyklera.

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców podlegających audytowi zewnętrznemu do wyboru naszej jednostki, która jako pierwsza w Polsce zdobyła obowiązkową akredytację. Z nami mają Państwo już dziś pewność, że audyt za 2017 rok przeprowadzi uprawniona jednostka certyfikacyjna.

 

Dla zainteresowanych więcej informacji, na temat audytu zewnętrznego, na naszej stronie internetowej:

https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/audyt-zewnetrzny-przedsiebiorcy-wystawiajacego-dokumenty-dpr-dpo-edpr-edpo.html