Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Posiedzenie plenarne Rady Technicznej PRS

2 lutego 2017 w hotelu Qubus w Gdańsku odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Rady Technicznej PRS S.A.

W czasie posiedzenia rozpoczynającego działalność XVI kadencji Rady Technicznej, Członkowie Rady dokonali wyboru jej nowego prezydium. Kadencja Rady Technicznej trwa 5 lat.

Uchwalono, że skład Prezydium wchodzą przewodniczący i czterech zastępców:

PRZEWODNICZĄCY              prof. nadzw. dr hab. inż.  Marek Dzida

WICEPRZEWODNICZĄCY     prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

WICEPRZEWODNICZĄCY     prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

WICEPRZEWODNICZĄCY     dr inż. Zbigniew Szozda

WICEPRZEWODNICZĄCY     prof. nadzw. dr hab. inż. kpt. ż. w. Ryszard Wawruch

Spotkanie stało się również okazją do nadania tytułu Honorowego Członka Rady Technicznej panu prof. dr hab. inż. Lechowi Kobylińskiemu i do podziękowania za wiele lat owocnej współpracy. Pan profesor pełnił funkcję przewodniczącego Rady nieprzerwanie od początku jej powstania, tj. od 1959 roku.

Członkowie Rady wybrali też kierujących pracami 12 zespołów Rady Technicznej na XVI kadencję:

Zespół nr 1 Zasady klasyfikacji                                 prof. nadzw. dr hab. Marzenna Popek

Zespół nr 2 Kadłub                                                     prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Kozak

Zespół nr 3 Urządzenia maszynowe                         prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler

Zespół nr 4  Urządzenia elektryczne i automatyka    prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

Zespół nr 5  Ochrona przeciwpożarowa                  mgr Wiktor Koszałkowski

Zespół nr 6  Materiały i spawanie                              prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Zespół nr 7  Statki specjalne                                      prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu

Zespół nr 8  Wyposażenie konwencyjne                  prof. nadzw. dr hab. inż. kpt. ż. w. Ryszard Wawruch

Zespół nr 9  Jachty i łodzie motorowe                       dr inż. Witold Kurski

Zespół nr 10  Prawo i ubezpieczenie                        prof. nadzw. dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki

Zespół nr 11 Nadzory przemysłowe                         prof. nadzw. dr hab. inż.  Marek Dzida

Zespół nr 12 Offshore i konstrukcje pływające        prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

Rada Techniczna, powoływana przez zarząd PRS, jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu PRS w zakresie zagadnień związanych z działalnością PRS. Składa się z przedstawicieli delegowanych przez m.in. armatorów, stocznie, producentów wyposażenia okrętowego, uczelnie – bez dominacji którejkolwiek ze stron.

Skład XVI Kadencji Rady Technicznej