Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Polska gospodarzem Światowych Dni Morza 2018

W przemówieniu głównym, poświęconym tematyce tegorocznego Światowego Dnia Morza "Łącząc statki, porty i ludzi", Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Pan Kitack Lim, podkreślił silne zaangażowanie IMO w osiągnięcie celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w zakresie Zrównoważonego Rozwoju.

Powiązania pomiędzy statkami, portami i ludźmi były również tematem przewodnim Wydarzeń Towarzyszących Światowemu Dniu Morza zorganizowanych w dniach 1-3 października w Panamie. W ich trakcie, zorganizowano okrągły stół, podczas którego ministrowie i wiceministrowie z ośmiu państw, w tym Polski, w towarzystwie Sekretarza Generalnego IMO, prowadzili dyskusje na temat budowania potencjału, edukacji morskiej oraz roli nowoczesnych technologii w rozpowszechnianiu wiedzy. Kładziono nacisk na aspekty bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście piractwa i bezpieczeństwa cybernetycznego, jako największe wyzwania z jakimi obecnie musi zmierzyć się przemysł morski.

Podczas uroczystego zakończenia obchodów, Pan Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, odebrał z rąk Pana Jorga Barakata Pitty – ministra ds. gospodarki morskiej Panamy, flagę Światowych Dni Morza. Tym samym Polska stała się oficjalnie gospodarzem najważniejszego święta morskiego Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Szczecinie.

Planowane uroczystości zbiegną się z 70-leciem ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, która jest agencją wyspecjalizowaną ONZ zajmującą się sprawami morskimi, bezpieczeństwem na morzu, żeglugą międzynarodową oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska morskiego. Przyszłoroczne Światowe Dni Morza odbędą się pod hasłem „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”.

W celu prowadzenia w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji, Minister Żeglugi powołał z dniem 20 czerwca 1967 r. Ośrodek do spraw IMO, lokując go przy Polskim Rejestrze Statków S.A. jako instytucji blisko związanej charakterem swojej działalności z tematyką prac i celami IMO.

W ramach nałożonych obowiązków Ośrodek zbiera i przechowuje całą dokumentację prac organów IMO, przekazuje zainteresowanym kopie odpowiednich dokumentów, opracowuje opinie dotyczące wprowadzania w życie uchwał i zaleceń IMO, przygotowuje materiały merytoryczne dla delegacji Polski na sesje organów IMO oraz informuje zainteresowane instytucje i jednostki organizacyjne o zagadnieniach rozpatrywanych przez IMO, jak również o przygotowywanych i przewidywanych do podjęcia tematach.

Więcej informacji o działalności i zadaniach Ośrodka można znaleźć tutaj.

Zainteresowanych podjęciem współpracy serdecznie zapraszamy.

 

Źródło: www.imo.org