Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Podpisanie Porozumienia o współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym

15 marca br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, Prezes WUG Adam Mirek oraz  Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Andrzej Madejski podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy obu instytucjami.

Celem współpracy jest eliminowanie zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, związanych z prowadzeniem działalności w zakresie geologii i górnictwa, zarówno na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terytorium lądowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres współpracy obejmuje:

  • zakłady wykonujące roboty geologiczne,
  • zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi,
  • zakłady górnicze prowadzące podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  • zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów.

Na spotkaniu wskazano osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy. Ze Strony Prezesa WUG: Lidię Król – Dyrektora  Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, a ze strony Polskiego Rejestru Statków S.A.: Janusza Dillinga – Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych. Spotkania Stron z udziałem osób odpowiedzialnych za współpracę, będą organizowane w zależności od potrzeb, co najmniej raz w roku. Na spotkaniach będzie omawiany przebieg współpracy oraz ustalenie kierunków dalszych działań na kolejny okres współdziałania.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Wiceprezesa WUG Piotra Wojtacha oraz Dyrektora OUG w Gdańsku Lidii Król.

 

Źródło: www.wug.gov.pl