Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Obliczenia numeryczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa statecznościowo-wytrzymałościowego jednostek pływających

W pionie naukowo-badawczym Polskiego Rejestru Statków S.A. od lat prowadzone są prace nad tworzeniem specjalistycznych narzędzi do wykonywania obliczeń statecznościowych i wytrzymałościowych obiektów pływających. Opracowywane i aktualizowane są programy komputerowe przeznaczone do użytku wewnętrznego przez inspektorów Polskiego Rejestru Statków.

Jednym z takich programów wykorzystywanych na potrzeby własne PRS jest program WinSea, stosowany w procesie weryfikacji dokumentacji statecznościowej jednostek nadzorowanych przez PRS. Program WinSea jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do wymagań zawartych w przepisach międzynarodowych, krajowych i przepisach własnych PRS. Program wykonuje między innymi obliczenia statecznościowe dla różnych stanów załadowania (także w stanie uszkodzonym), wytrzymałości ogólnej, wskaźnika podziału grodziowego (również dla statków typu ro-pax) wymaganego przez Konwencję Solas.

Opierając się na doświadczeniu inspektorów i rzeczoznawców, znajomości aktualnie obowiązujących oraz wprowadzanych przepisów, Polski Rejestr Statków stale poszerza ofertę specjalistycznego oprogramowania służącego poprawie bezpieczeństwa technicznego kierowaną do armatorów, stoczni, a także uczelni wyższych.

Od kilku lat Polski Rejestr Statków opracowuje na zlecenie armatorów programy StabPRS, tzw. „szyte na miarę”, dedykowane konkretnym jednostkom. Programy statecznościowo-wytrzymałościowe StabPRS przygotowywane są dla różnego typu statków, między innymi dla masowców, drobnicowców, zbiornikowców, statków typu ro-pax. Demonstracyjne wersje programów StabPRS zamawiane są również przez akademie morskie, gdzie służą jako narzędzia edukacyjne.

O walorach programu StabPRS świadczy zdobycie nagrody „Srebrnej Kotwicy” przyznanej Polskiemu Rejestrowi Statków na Międzynarodowych Targach Morskich BaltExpo w 2009 roku.

Inną ofertą związaną z programem StabPRS, którą Polski Rejestr Statków kieruje do armatorów, jest usługa świadczona przez Emergency Response Centre. Polega ona na wykonaniu w nagłych wypadkach (np. kolizji lub wejścia statku na mieliznę) odpowiednich analiz statecznościowych i wytrzymałościowych.

Metodologia programu StabPRS została również zastosowana w algorytmach obliczających stateczność i wytrzymałość barek półzanurzalnych wykorzystywanych w procesie dokowania. Na zamówienie Gdańskiej Stoczni „Remontowa” (GSR) powstał program StabPRS–RemLift (list referencyjny GSR),  którego zadaniem jest zaplanowanie bezpiecznego procesu dokowania barek typu RemLift. Program umożliwia kontrolę statecznościowo-wytrzymałościową również w szczególnie niebezpiecznych momentach procesów dokowania, takich jak przeniesienie ciężaru obiektu dokowanego (często ciężkiego i  wielkogabarytowego) na barkę/z barki, czy też wsparcie konstrukcji barki o podłoże kanału. Opracowywany jest dokładny proces balastowania barki, zapewniający stateczność całego zestawu: barka – obiekt. Program już kilkakrotnie potwierdził spełnianie stawianych przed nim wymagań. Wykorzystywany był m.in. przy planowaniu bezpiecznego procesu dokowania platformy „Petrobaltic” na barce RemLift.

Program ten przyniósł PRS wyróżnienie na Targach BaltExpo w 2013 r.

W ramach dobrej współpracy, przedstawionej przez GSR w liście referencyjnym wydanych w 2016 r., Polski Rejestr Statków opracował algorytmy obliczania stateczności i wytrzymałości doków pływających. Program StabPRS dla doków pływających umożliwia wykonanie obliczeń mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji doku w stanie roboczym, jak również podczas zanurzania i wynurzania doku – z obiektem lub bez. Obliczenia obejmują sprawdzenie kryteriów statecznościowych i wytrzymałości ogólnej zgodnie z wymaganiami PRS-owskich Przepisów klasyfikacji i budowy doków pływających, Część III – Stateczność i wolna burta. Program StabPRS umożliwia otrzymanie w każdym kroku operacji dokowania/wydokowania istotnych informacji pozwalających ocenić bezpieczeństwo procesu.

Oferowane przez Polski Rejestr Statków oprogramowanie obliczeniowe umożliwia znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie operacji. Pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na ich przygotowanie, minimalizuje ryzyko związane z ich przeprowadzaniem.