Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Harmonogram instalacji systemów obróbki wód balastowych

Na 71 sesji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego zatwierdzono zmiany do Prawidła B-3 Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, które zmieniają harmonogram instalacji systemów obróbki wód balastowych dla statków nowych oraz istniejących.

Zmieniony harmonogram systemu rozpatrzony przez państwa członkowskie w celu ich przyjęcia na MEPC 72.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem statki powinny zainstalować system obróbki wód balastowych w celu spełnienia standardu D-2 jak następuje:

  • statki nowe, których stępka została położona 8 września 2017 roku lub po tej dacie, powinny spełniać standard D-2 w dniu oddania do eksploatacji,
  • statki istniejące powinny spełniać standard D-2 podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL zakończonego w dniu 8 września 2019 lub po tej dacie, ale nie później niż 8 września 2024 roku
  • statki istniejące, których przegląd odnowieniowy IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL został zakończony w dniu lub po dacie 8 września 2014, lecz przed 7 września 2017, powinny spełniać standard D-2 podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL zakończonego w dniu lub po dacie wejścia w życie Konwencji BWM.
  • statki istniejące, których pierwszy przegląd odnowieniowy IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL zakończony został w dniu lub po dacie 8 września 2017, lecz przed 8 września 2019, powinny spełniać standard D-2 podczas drugiego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL,
  • statki istniejące, które nie podlegają przeglądowi odnowieniowemu IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL (zbiornikowce olejowe o pojemności brutto poniżej 150 oraz statki inne niż zbiornikowce olejowe o pojemności brutto poniżej 400), powinny spełniać standard D-2 nie później niż 8 września 2024.

Należy zauważyć, że statki o pojemności 400 brutto i większej, do których Konwencja ma zastosowanie, zobowiązane są uzyskać ważne Międzynarodowe Świadectwo (Zaświadczenie zgodności) Postępowania z Wodami Balastowymi przed 8 września 2017 r., niezależnie od tego, czy system systemów obróbki wód balastowych został zainstalowany czy nie.

Harmonogram dla statków zbudowanych przed 8 września 2017 r. przedstawiony jest poniżej: