Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Badania stanu naprężenia w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Zaostrzanie przepisów związanych z kontrolą jakości oraz bezpieczeństwem pracujących instalacji i urządzeń wymusza poszukiwanie nowych, niestandardowych sposobów diagnostyki. Powszechnie wiadomo, iż stan naprężenia występujący w elementach konstrukcyjnych ma wpływ na zarodkowanie i powstawanie nieciągłości, które są przyczyną większości awarii. Oczywistym wydaje się więc, że znajomość tego stanu ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i efektywnego eksploatowania konstrukcji i urządzeń.

Polski Rejestr Statków S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, jako pierwsza jednostka notyfikująca, wydał certyfikat uznania dla innowacyjnej metody "badania stanu naprężenia w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena".

Metoda ta może być z powodzeniem stosowana w branży stoczniowej i offshore, gdzie na co dzień mamy do czynienia z konstrukcjami i elementami ze stali ferrytycznych.

Głównymi zaletami tej metody, w porównaniu do alternatywnych metod pomiaru naprężenia (np. XRD i UT), są:

  • możliwość w pełni nieniszczącego badania, także na obiektach w eksploatacji,
  • możliwość szybkiego wyznaczania rozkładu składowych głównych typu 1D (wzdłuż wybranych kierunków z dużą rozdzielczością, np. co kilka mm), a także typu 2D (mapy dla wybranego obszaru),
  • większa rozdzielczość/czułość,
  • krótszy czas wykonania badania,
  • możliwość wykonywania pomiarów na elementach zakrzywionych (np. rurach),
  • brak konieczności długotrwałego i specjalistycznego przygotowania powierzchni,
  • możliwość uzyskiwania informacji o rozkładzie stanu naprężenia w warstwie przypowierzchniowej w kierunku prostopadłym do powierzchni.

Świadectwo uznania metody "badania stanu naprężenia w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena" na zgodność z Publikacją PRS 59/P otrzymała Firma NNT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która wdraża tę metodę do krajowej praktyki przemysłowej.