Zbigniew Jujka - urodzony w roku 1935 w Starym Targu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku - obecnie ASP. Jego debiut jako rysownik - satyryk rozpoczął się w 1953 roku w „Gazecie Zielonogórskiej". W latach 1960-1964 publikował rysunkowy cykl „My i oni" w Dzienniku Bałtyckim. W tej gazecie był także redaktorem graficznym przez ponad 30 lat. Od 1963 publikował cykl satyrycznych rysunków „Dzienniczek", komentujący najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne tygodnia. Zajmował się grafiką, plakatem i ilustracją książkową. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą. Zmarł 18 listopada 2019 r.

Satyryczne obrazki z działalności PRS narysowane przez Pana Zbigniewa Jujkę, powstały w połowie lat 90-tych (ok. 1995-96 r.) na zamówienie PRS, dzięki jej pracownikowi, panu Andrzejowi Olędzkiemu.

Pan Andrzej był już wówczas długoletnim pracownikiem PRS (zatrudniony od 1967 r. - pracował jako rzeczoznawca w Agencji PRS w Gdańskiej Stoczni Remontowej a potem w Służbie Nadzoru i Klasyfikacji, a od początku lat 90-tych zajmował się wdrażanym w PRS systemem jakości). W 1995 r. został Zastępcą Kierownika w nowotworzonym Inspektoracie Certyfikacji (Inspektorat powstał by oferować nowa usługą PRS - certyfikowanie systemów jakości) i był jednym z dwóch pierwszych auditorów systemów jakości w PRS  (drugim był Kierownik Inspektoratu, Bogdan Przybylski).

To właśnie w Inspektoracie Certyfikacji (przemianowanym później na Biuro Certyfikacji) powstał pomysł stworzenia rysunków. Pan Olędzki był blisko zaprzyjaźniony z gdańskim rysownikiem, panem Jujką (razem odbywali służbę wojskową w trakcie studiów i od tamtego czasu pozostali w bliskiej zażyłości i stałym kontakcie), i to właśnie pan Andrzej poprosił pana Zbigniewa o narysowanie kilku obrazków z działalności PRS. Zapewne sam podpowiedział mu, co jest warte skarykaturowania.

Powstało łącznie 15 rysunków satyrycznych. Przez wiele lat leżały zapomniane w materiałach archiwalnych i dopiero kilka lat temu Pan Bogdan Przybylski wydobył je na światło dzienne i przekazał do Biura Marketingu, dzięki czemu możemy się teraz nimi pochwalić.

Rysunki Jujki to nie tylko satyryczny obraz PRS z początków jej działalności certyfikacyjnej, ale cenna pamiątka po znakomitym polskim rysowniku satyrycznym.