Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Upoważnienia Administracji morskich

Wykaz Administracji, które upoważniły PRS do działania w swoim imieniu oraz zakres upoważnienia (uaktualniono 12.03.2018)

 

Lp.

Nazwa państwa

Instrument prawny

SOLAS (C)

SOLAS (P)

ISM

ISPS

TM

LL

MARPOL

AFS

MLC

1

The Commonwealth of The Bahamas

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2

The Kingdom of Bahrain

F

F

F

F

F

F

F

F

F

3

Barbados

F

F

F

F

F

F

F

F

F

4

Belize

F

F

F

F

F

F

F

F

F

5

The Kingdom of Cambodia

F

F

F

F

F

F

F

F

6

The Union of Comoros

F

F

F

F

F

F

F

F

7

The Cook Islands

F

F

F

F

F

F

F

F

F

8

The Republic of Cyprus

F

F

F

F

F

F

F

F

F

9

The Czech Republic

F

F

F

F

F

F

F

10

The Kingdom of Denmark

F

P

F 4)

F

F

F

P 5)

F

F 4)

11

The Commonwealth of Dominica

F

F

F

F

F

F

F

F

F

12

The Arab Republic of Egypt3)

F

F

F

F

F

F

F

F

F

13

The Republic of Equatorial Guinea

F

F

F

F

F

F

14

The Republic of Georgia

F

F

F

F

F

F

F

F

15

The Islamic Republic of Iran

F

F

F / P

F

F

F

F

16

Jamaica

F

F

F

F

F

F

F

F

F

17

The Hashemite Kingdom of Jordan

F

F

F

F

F

F

F

F

F

18

The Republic of Kiribati

F

F

F

F

F

F

F

F

F

19

The Republic of Lebanon

P

F

P

P

F

P

20

The Republic of Liberia

F

F

F

F

F

F

F

F

P

21

The Republic of Lithuania

F

F

F

F

F

F

F

F

22

Malta

F

F

F

F

F 2)

F

F

F

F

23

The Republic of Marshall Islands

F

F

F

F

F

F

F

F

F

24

The Republic of Moldova

F

F

F

F

F

F

F

F

F

25

Mongolia

F

F

F

F

F

F

F

26

Niue

F

F

F

F

F

F

F

F

F

27

The Republic of Palau

F

F

F

F

F

P

F

F

F

28

The Republic of Panama

F

F

F

P

F

F

F

F

F

29

The Republic of Poland

F

F

F

F

F

F

30

The Slovak Republic

F

F

F

F

F

F

F

F

F

31

St. Kitts and Nevis

F

F

F

F

F

F

F

F

F

32

St. Vincent and the Grenadines

F

F

F

F

F

F

F

F

F

33

The Syrian Arab Republic

F

F

F

F

F

F

34

Tuvalu

F

F

F

F

F

F

F

F

F

35

United Arab Emirates

F

F

F

F

F

F

F

F

F

36

The Republic of Vanuatu

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 Objaśnienia do tabeli:

F     –   upoważnienie pełne
P     –   upoważnienie częściowe
–     –   brak upoważnienia

SOLAS (C)   –   Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu – statki towarowe
SOLAS (P)   –   Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu – statki pasażerskie
ISM              –   Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniom
ISPS            –   Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego
TM               –   Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu pojemności statków
LL                –   Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych
MARPOL      –   Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
AFS             –   Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli nad systemami antyporostowymi stosowanymi na statkach
MLC             –   Międzynarodowa konwencja o pracy na morzu

1)     -   
2)     upoważnienie wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Administrację
3)     do czasu zawarcia umowy, upoważnienie wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Administrację
4)     upoważnienie nie obejmuje statków pasażerskich
5)     ograniczenia dotyczą wyłącznie statków pasażerskich

Więcej informacji: kn@prs.pl