Stanowisko: Referent ds. obsługi Sekretariatu Zarządu
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres działań:

 • organizacja obsługi interesantów Zarządu;
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Zarządu;
 • prowadzenie terminarza spotkań i narad Zarządu;
 • organizowanie i obsługa spotkań i narad Zarządu;
 • załatwianie formalności związanych z wyjazdami służbowymi członków Zarządu i jemu podległych komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie kancelarii Zarządu, w tym przetwarzanie informacji ogólnie niedostępnych (lub wrażliwych);
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia w materiały biurowe i artykuły spożywcze dla Biura Zarządu;
 • archiwizacja dokumentów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie / wyższe;
 • znajomość obsługi MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • znajomość języka angielskiego;
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • dobra organizacja pracy;
 • wielozadaniowość;
 • komunikatywność.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o marce rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym;
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Prywatną Opiekę Medyczną;
 • dofinansowanie karty sportowej.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.