Kariera w PRS
Pion Nadzorów Przemysłowych
Pion Certyfikacji
Pion Naukowo-Badawczy
Pion Szkoleń
Pozostałe oferty pracy w PRS
Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Stanowisko: Sekretarka/Sekretarz
Miejsce pracy: Gdynia

Wymagania:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • dobra znajomość MS Office;
 • terminowość i dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • komunikatywność;
 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziana wiedza lub doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista ds. elektrotechniki i automatyki okrętowej
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej;
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie elektryki/automatyki okrętowej: stoczniowego, projektowego, bądź pracy na statku lub 5 lat pracy w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. spraw elektrotechniki i automatyki okrętowej;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji oraz certyfikację wyrobów.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Referent w Inspektoracie Maszynowo-Wyposażeniowym
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość pakietu MS Office w tym Office 365 ze szczególnym naciskiem na program MS Excel;
 • umiejętność tworzenia raportów;
 • skrupulatność;
 • doskonała organizacja pracy własnej i samodzielność;
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów, własna inicjatywa i kreatywność.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie spawalnictwa.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika),
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie spawalnictwa, dyplom EWE,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. spawalnictwa, dobrze widziana znajomość kwalifikowania technologii spawania,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika),
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista ds. maszynowych. Specjalność: okrętowe układy napędowe.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka morska na statkach o specjalności mechanika,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.