Kariera w PRS
Pion Okrętowy
Pion Certyfikacji
Pion Naukowo-Badawczy
Pion Szkoleń
Pozostałe oferty pracy w PRS
Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Stanowisko: Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe minimum 10 lat, w tym przynajmniej 8 lat na stanowisku związanym z obszarem nadzorów przemysłowych,
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących nadzoru technicznego nad infrastrukturą przemysłową oraz offshore, a także zagadnień związanych z oceną ryzyka i niezawodności infrastruktury przemysłowej oraz offshore,
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych, branżowych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, obowiązujących Systemów Zarządzania Jakością,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC,
 • doświadczenie i wiedza w obszarze zarządzania projektami, znajomość zasad nadzoru inwestorskiego obiektów budownictwa przemysłowego, kubaturowego, obiektów hydrotechnicznych, instalacji przemysłowych i ochrony środowiska,
 • zdolność analitycznego myślenia, planowania i wyznaczania celów dla swojego obszaru, oraz egzekwowania ich realizacji,
 • umiejętność skutecznego budowania relacji handlowych i pozyskiwania klientów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza i doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • innowacyjność, otwartość na zmiany, pewność siebie,
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Sekretarka w Pionie Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • minimum 2-lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność, zdolność do pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach z klientami.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Specjalista ds. ofertowania w Inspektoracie Budownictwa Pionu Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

Powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne (np. budownictwo, konstrukcje, instalacje, hydrotechnika). Ważnymi kwestiami są: wysoko rozwinięte umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Office, w szczególności programów kosztorysowych. Mile widziane doświadczenie w ofertowaniu i zamówieniach publicznych, doświadczenie w kontaktach z klientami, znajomość zagadnień B2B oraz prawo jazdy kat. B.

Pracownik ten powinien posiadać oraz cechować się:

 • min. 2-lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem ofert,  m.in. w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość Prawa zamówień publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych;
 • bardzo dobra znajomość MS Office, Auto CAD, Norma, umiejętność pracy z danymi;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu zaawansowanym, umożliwiająca tłumaczenie i składanie ofert;
 • szeroka wiedza z zakresu sprzedaży (techniki sprzedaży, techniki negocjacyjne, zasady merchandisingowe;
 • wysoko rozwinięte umiejętności handlowe, interpersonalne oraz kultura osobista;
 • wysokie zdolności organizacyjne, samodzielność i skrupulatność i dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejście biznesowe;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolność do pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie przy sporządzaniu przedmiarów i wycen będzie dużym atutem.

Oferta ważna do odwołania


Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny),
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie),
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.
Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru w branży hydrotechnicznej w Pionie Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo w specjalności hydrotechnicznej lub pokrewnej (inżynieria sanitarna, hydrotechnika, konstrukcje),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach technicznych w budownictwie, w tym co najmniej 3-letnie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub sanitarnej,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • mile widziane doświadczenie w gospodarce morskiej,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.