Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Kariera w PRS

Stanowisko: Specjalista/inspektor ds. ruchu zakładu górniczego, Miejsce pracy: Gdańsk

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych;
 • stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu;
 • nie mniej niż 5 lat praktyki w kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego po uzyskaniu stwierdzenia jak wyżej,
 • lub co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej związanej z czynnościami, w których ma być wykonywana funkcja specjalisty/inspektora i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej;
 • znajomość rysunku technicznego i posługiwania się programami komputerowymi;
 • pożądana znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do 07.07.2017 r.
Sekretarka/Sekretarz biura Zarządu, Miejsce pracy: Gdańsk

 Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra znajomość MS Office , w tym umiejętność sporządzania analiz i wykresów;
 • umiejętność redagowania pism w korespondencji firmowej i urzędowej;
 • terminowość i doskonała organizacja pracy;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dyskrecja i wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • odporność na stres i asertywność..

Oferta ważna do 30.06.2017 r.
Stanowisko: Inspektor kadłubowy, Miejsce pracy: Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska, kierunek budowa okrętów,
 • doświadczenie zawodowe:  w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub odpowiednia praktyka na statkach,
 • dyspozycyjność,              
 • techniczna, okrętowa  znajomość języka angielskiego( w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do 30.06.2017 r.
Stanowisko: Specjalista/inspektor ds. siłowni i napędów okrętowych, Miejsce pracy: Gdańsk

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności mechanicznej (Politechnika, Akademia Morska);
 • doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie siłowni okrętowych, instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka  morska na statkach  w dziale maszynowym;
 • znajomość praktyczna zagadnień technicznych dot. siłowni i napędów okrętowych, hydrauliki i urządzeń dźwignicowych;
 • znajomość czytania rysunku technicznego i posługiwania się programami komputerowymi;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do 30.06.2017 r.

Kontakt:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres email: rekrutacja@prs.pl
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Polski Rejestr Statków S.A.

Tel. 58 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl