Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Kariera w PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali – specjalista do spraw kontenerów, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika),
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji spawanych,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcji spawanych i materiałów stalowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny);
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie);
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych;
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Elektryk-automatyk w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektryka-automatyka (Politechnika),
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie elektryki-mechaniki na stanowisku konstruktor/projektant/inspektor nadzoru w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień elektryki-automatyki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Mechanik w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności mechanika i budowa maszyn (Politechnika),
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie mechaniki na stanowisku konstruktor/projektant/inspektor nadzoru w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień mechaniki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor Centrali – specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego oraz konstrukcyjnej ochrony p-poż. Miejsce pracy: Gdańsk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub  w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Inspektor – specjalista ds. maszynowych. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka  morska na statkach  o specjalności mechanika,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie  dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor – specjalista ds. mechanicznych i dźwigowych. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika,
 • specjalność: siłownie okrętowe/budowa maszyn,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) w zakresie instalacji okrętowych, urządzeń mechanicznych, dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.
Oferujemy:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji

Tel. (58) 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb
niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia
okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna:
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rekrutacja@prs.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia o pracę, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia o pracę. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu przesłania przez Ciebie CV.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@prs.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@prs.pl.