Stanowisko: Specjalista w Laboratorium Badawczym/Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 •  wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika),
 • wysokie zdolności organizacyjne,
 • samodzielność w działaniu, ale również umiejętność pracy w zespole,              
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego (udokumentowana),
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • energia i wysoka motywacja do pracy,
 • znajomość  wymagań  normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość wymagań związanych z kodeksem FTP 2010,
 • znajomość wymagań związanych z SOLAS,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe ok. 2 lat w obszarze projektowania, wytwarzania lub oceny zgodności wyrobów zgodnie z dyrektywami UE,
 • praktyka w auditowaniu systemów zarządzania w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w obszarze dyrektyw, oraz praktyka audytowania systemu zarządzania w laboratorium.


Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Specjalista biurowy/Specjalista ds. sprzedaży w Chinach-Turcji-Grecji.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - warunek konieczny,
 • wykształcenie wyższe oraz wiedza techniczna w podstawowym zakresie,
 • rozwinięte zdolności handlowe i negocjacyjne, doświadczenie w sprzedaży usług certyfikacji mile widziane,
 • wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne,
 • zorientowanie na Klienta,
 • komunikatywność,
 • znajomość języka chińskiego/tureckiego będzie dużym atutem,
 • dyspozycyjność, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu biurowego Microsoft Office,
 • odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, terminowość.


Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor nadzoru w specjalności elektroenergetycznej w Pionie Nadzorów Przemysłowych.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektryka, ewentualnie teletechnika, automatyka (Politechnika),
 • uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Inżynierów,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie elektryki na stanowisku konstruktor/projektant/inspektor nadzoru/kierownik budowy/kierownik robót,
 • znajomość przepisów (mile widziana znajomość przepisów w innym towarzystwie klasyfikacyjnym),
 • praktyczna znajomość zagadnień elektryki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie teletechniki i automatyki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.


Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse),
 • minimum 3  letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość standardów i metodologii kontroli wewnętrznej,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych i zakupowych
 • umiejętność przygotowywania sprawozdań i raportów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach
 • konsekwencja w działaniu, asertywność, dobra organizacja pracy
 • komunikatywność


  Oferta ważna do odwołania.

Stanowisko: Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie urządzeń radionawigacyjnych, urządzeń i środków ratunkowych, urządzeń i środków sygnałowych.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności nawigacja/radionawigacja/systemy nawigacyjne,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego: stoczniowego, projektowego, w innym towarzystwie klasyfikacyjnym, bądź pracy na statku w ww. zakresie,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. radionawigacji/ratunkowych/sygnałowych na statkach,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika),
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie maszynowym i napędów okrętowych.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe, okrętowe układy napędowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy projektowaniu, budowie statków i nadzorze nad instalacją okrętowych układów napędowych,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji technicznej.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista do spraw kontenerów.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika),
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji spawanych,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcji spawanych i materiałów stalowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny),
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie),
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.
Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru w branży hydrotechnicznej w Pionie Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo w specjalności hydrotechnicznej lub pokrewnej (inżynieria sanitarna, hydrotechnika, konstrukcje),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach technicznych w budownictwie, w tym co najmniej 3-letnie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub sanitarnej,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • mile widziane doświadczenie w gospodarce morskiej,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.