OGŁOSZENIE 
18.01.2021

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą „Kompleksowy remont dachu jednego budynku biurowego „B” na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku:

 

19.02.2021 - Odpowiedzi na pytania oferentów

05.02.2021 - Pismo w sprawie terminu składania ofert

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Załącznik nr 1 Kosztorys Inwestorski

Załącznik nr 2 Wzór umowy na remont dachu

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Wzór porozumienia dot. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy