W piątek 8 listopada w PGZ Stoczni Wojennej podpisano protokół zdawczo-odbiorczy okrętu ORP "Ślązak". W uroczystości PRS reprezentowali: Dariusz Rudziński - Członek Zarządu, Janusz Dilling - Zastępca Dyrektora Okrętowego i Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych, Bogdan Podgórski - Specjalista Inspektoratu Okrętów Wojennych- oraz Piotr Podbiał - Kierownik Agencji PRS w Gdyni. 

Jednostka jest zaliczana do bardzo zaawansowanych technologicznie nosicieli w Siłach Zbrojnych RP zbudowanych przez polski przemysł zbrojeniowy. Zgodnie  z obowiązującymi przepisami, PRS sklasyfikował go jako okręt patrolowy. Nowa jednostka Marynarki Wojennej będzie przede wszystkim służyła zwalczaniu celów nawodnych, powietrznych oraz lądowych, zarówno w ramach komponentu narodowego, jak i międzynarodowych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednostka docelowo ma również prowadzić obserwacje i kontrole akwenów morskich oraz rozpoznanie w obszarach morskich. Korweta jest zdolna do prowadzenia samoobrony przed celami nawodnymi, ale także zadania eskortowania i prowadzenia obrony innych jednostek oraz ochrony morskich linii komunikacyjnych.

Uzbrojenie okrętu stanowi 76 mm armata OTO Melara Super Rapid, dwa działka kal. 30 mm Marlin–WS, cztery karabiny WKM kal. 12,7 mm oraz cztery wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych GROM. Okręt wyposażono w Zintegrowany System Walki (ZSW) firmy Thales oraz Zintegrowany System Łączności firmy Enamor. Konstrukcja okrętu pozwala na doposażenie jednostki w kierowane pociski przeciwokrętowe i przeciwlotnicze. Przekazana korweta ma 95 m długości, 13 m szerokości oraz 2249 t wyporności, a jej prędkość maksymalna wynosi powyżej 29 węzłów. Okręt jest przystosowany do przyjęcia na pokład śmigłowca o masie startowej 10,6 t. Okręt budowany był w Stoczni Marynarki Wojennej PGZ SW. Bezpośredni nadzór nad budową sprawowała Agencja PRS w Gdyni. Dokumentację techniczną rozpatrywali Inspektorzy Centrali PRS. W składzie komisji zdawczo-odbiorczej był Janusz Dilling.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w długotrwałym procesie powstawania nowoczesnego okrętu patrolowego klasy korweta należą się podziękowania.

Jednostkę zostanie oficjalnie wcielona do Marynarki Wojennej w dniu 28 listopada 2019 roku podczas uroczystej ceremonii podniesienia bandery Marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.