W dniach 16 i 17 maja 2019r. w szczecińskim Urzędzie Morskim odbyła się konferencja Pomeranian Offshore Wind Conference. Wydarzenie miało na celu identyfikację wyzwań jakie stoją przed Polską w zakresie planowanych inwestycji w morską energetykę wiatrową (MEW). Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Energii, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W konferencji wziął udział także zastępca dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS - Pan Sławomir Bałdyga, który drugiego dnia wygłosił prelekcję nt. istoty nadzoru i certyfikacji MEW oraz o potrzebie właściwego uregulowania prawnego tej przełomowej inwestycji. Wystąpienie to było doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku naszej instytucji oraz szerokiego wachlarza świadczonych przez nas usług. Warto podkreślić, że PRS właśnie kończy opracowywanie publikacji przepisowej dotyczącej morskich elektrowni wiatrowych (MEW). Wymagania w niej wskazane mają zastosowanie do projektowania, budowy/przebudowy morskiej elektrowni wiatrowej w stanach przejściowych i stanie osadzenia na dnie, wycofania z eksploatacji oraz utylizacji.