W dniach 4-5 grudnia 2019 w Jurmale, na Łotwie, odbyła się Konferencja pt.: TOWARDS SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE SHIPPING AND BOATING: BETTER BIOFOULING AND BALLAST WATER MANAGEMENT.

Konferencja zainteresowanych stron skierowana była do decydentów na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym (np. administracji morskich
i środowiskowych), a także do administracji lokalnych, władz portów, organów bezpieczeństwa chemicznego, stoczni, przedsiębiorstw żeglugowych, stowarzyszeń żeglarskich, przystani, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz firm świadczących usługi czyszczenia kadłuba lub instalację systemów przeciwporostowych.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu UE Complete, na którą Uniwersytet Gdański, jako członek projektu, zaprosił polskich partnerów stowarzyszonych, którymi są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A.
W konferencji PRS S.A. był reprezentowany przez p. Elżbietę Krzaczkowskę, Starszego Inspektora Inspektoratu Kadłubowo-Technologicznego oraz p. Krzysztofa Kołwzana, Kierownika Inspektoratu Maszynowo -Wyposażeniowego.

Podczas konferencji p. Krzysztof Kołwzan wygłosił referat: CURRENT LEGAL REQUIREMENTS AND IMO GUIDELINES FOR THE IBWM CONVENTION, 2004, na temat aktualnych wymagań Międzynarodowej Konwencji o wodach balastowych i osadach oraz wytycznych IMO [https://balticcomplete.com/images/files/Presentations.zip]. Przedstawiciele PRS S.A. brali ponadto aktywny udział w warsztatach tematycznych. W pierwszym dniu odbyły się warsztaty na temat zarządzania biofoulingiem, zaś w drugim dniu na temat postępowania z wodami balastowymi i osadami.

Celem konferencji było omówienie ewentualnych rozwiązań i zrównoważonych opcji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzenia gatunków inwazyjnych poprzez statki i łodzie w żegludze morskiej w regionie Morza Bałtyckiego.

Na konferencji zostały zaprezentowane najnowsze ustalenia dotyczące wielkości problemu biofoulingu, obecne praktyki w zakresie zarządzania biofoulingiem,
a ponadto poszukiwano opłacalnych rozwiązań w zakresie harmonizacji działań zarządczych w całym regionie. Zarządzanie biofoulingiem było omawiane z punktu widzenia zarówno sektora żeglugi handlowej, jak i sektora rekreacyjnego. Ponadto została wyjaśniona potrzeba stworzenia systemu wczesnego ostrzegania
w odniesieniu do szkodliwych organizmów wodnych i patogenów w regionie oraz naukowego wsparcia dla zharmonizowanego wdrożenia Konwencji o postepowaniu z wodami balastowymi i osadami.

Sesje konferencyjne były organizowane wokół kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem biofoulingiem i wodami balastowymi, w tym:

  • Jakie praktyki w zakresie zarządzania biofoulingiem powinny być stosowane na Morzu Bałtyckim?
  • Czy czyszczenie kadłubów statków w wodzie, można uznać jako obiecującą opcję zarządzania, w celu zapobiegania biofoulingowi: jakie warunki wstępne muszą być spełnione?
  • Które zainteresowane strony skorzystałyby z systemu wczesnego ostrzegania w przypadku pojawienia się szkodliwych organizmów wodnych i patogenów?
  • Jak stosować i przyznawać zwolnienia z wymogu instalacji na statkach systemów obróbki wody balastowej?