25 lat temu Polski Rejestr Statków uzyskał akredytację jednostki certyfikującej systemy jakości. Otrzymany w grudniu 1994 roku certyfikat nr 1/Cs-01/1/94 upoważnił PRS jako pierwszą polską  akredytowaną jednostkę do certyfikacji w obszarze norm serii ISO 9000. Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ówczesny organ upoważniony do udzielania polskim podmiotom gospodarczym akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów jakości.

W związku z 25-leciem działalności certyfikacyjnej, 14 listopada br. PRS zorganizował uroczysty jubileusz. Niezmiernie miło było nam gościć naszych klientów, których systemy zarządzania certyfikuje PRS. Poza przedstawicielami firm, z którymi współpracujemy, w uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lokalnych władz – Pan Alan Aleksandrowicz, Wiceprezydent Miasta Gdańska i Pan Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W jubileuszu uczestniczyli również byli dyrektorzy Pionu Certyfikacji – Pan Bogdan Przybylski i Pan Andrzej Kufel.

Pan Andrzej Madejski, Prezes Zarządu PRS, wygłosił inauguracyjne przemówienie przypominając wydarzenia sprzed ponad 25 lat, które doprowadziły do otrzymania akredytacji przez naszą firmę i podsumował bieżącą działalność Pionu Certyfikacji oraz wspomniał o najbliższych planach rozwojowych PRS. W uzupełnieniu tej wypowiedzi, Pan Dariusz Rudziński, Członek Zarządu podziękował wszystkim klientom za lata owocnej współpracy akcentując, że to dzięki nim PRS może się tak dobrze rozwijać. W części oficjalnej głos zabrał również Dyrektor Pionu Certyfikacji, Pan Jacek Papiński, który przypomniał kluczowe dla prowadzenia usług certyfikacji wydarzenia z minionego ćwierćwiecza. Po przemówieniach Zarząd uhonorował obecnych na jubileuszu dwóch najstarszych klientów Pionu Certyfikacji, firmę z certyfikatem nr 1 – ERKO Sp. z o.o. s.k. i organizację z certyfikatem nr 2 – Hydrovaccum S.A., wręczając im pamiątkowe upominki.

Po części oficjalnej i uroczystej kolacji zakończonej podaniem jubileuszowego tortu goście wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego w wykonaniu uczestniczki Voice of Poland, Pani Marceliny Kopyt.

Cieszymy się, że jubileusz 25-lecia nasza firma mogła świętować wśród swoich wieloletnich klientów. Mamy nadzieję, że ten wieczór będzie miło wspominany przez wiele lat.

Pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim klientom certyfikowanym przez PRS za wybór naszej jednostki i trwałą, wieloletnią współpracę. Mamy nadzieję, że będziemy wspólnie celebrować kolejne jubileusze PRS.