W dniu 01.06.2019 r. Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. (Spółka) zgodnie z zapisami Statutu Spółki przedłożyła wniosek do Walnego Zgromadzenia o powołanie Pana Andrzeja Madejskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki bez wyłonienia kandydata.