Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zasady stosowania znaku certyfikacji ISM Code

Przedstawiony obok znak certyfikacji ISM Code oznacza, że certyfikacja armatorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem na zgodność z Kodeksem ISM została przeprowadzona przez PRS S.A.

PRS S.A. zezwala armatorowi na używanie znaku certyfikacji na swoich dokumentach pod następującymi warunkami:

  • armator może używać znaku po otrzymaniu Dokumentu zgodności,
  • znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działalności, który określa zakres certyfikacji (np. typy statków objęte certyfikacją),
  • armator nie może zmieniać oryginalnej formy znaku certyfikacji, którego wzór dostarcza PRS S.A.
  • znak certyfikacji może być używany w kolorze oryginalnym lub w kolorze czarnym na białym tle.

Wzór znaku w oryginalnym, błękitnym kolorze, PRS S.A. udostępnia w postaci pliku komputerowego.