Stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • Weryfikacja otrzymanych zleceń sprzedaży pod kątem wystawiania faktur,
 • Samodzielne wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących oraz not na podstawie otrzymanych zleceń wewnętrznych,
 • Rejestracja nowych Kontrahentów,
 • Poprawna dekretacja dokumentów sprzedaży na odpowiednie konta przychodowe,
 • Przygotowywanie not odsetkowych,
 • Raportowanie dotyczące sprzedaży (na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne),
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Wsparcie działu księgowego w bieżących czynnościach,
 • Wprowadzanie dokumentów księgowych pod nadzorem przełożonego,
 • Kontakt z kontrahentami w zakresie błędnie wystawionych faktur,
 • Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia najlepszego obiegu informacji,

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (mile widziane z zakresu rachunkowości, finansów czy ekonomii),
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość podstaw księgowości,
 • Znajomość przepisów podatkowych dotyczących wystawiania faktur,
 • Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • Samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność i staranność,

Mile widziane:

 • Znajomość programu Symfonia Handel,
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym;
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00,
 • Rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Pakiet Opieki Medycznej;
 • Dofinansowanie karty sportowej;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dogodną lokalizację, dostępny parking.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Specjalista ds. analizy danych finansowych i raportowania

Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kontrolingu/analiz;
 • dobra znajomość programu Excel (poziom tabel przestawnych i wyżej);
 • dobra znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości zarządczej;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych;
 • chęci oraz zdolność szybkiego uczenia się.

Mile widziane

 • znajomość Symfonii;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta ważna do odwołania.


Czekają na Ciebie:
 • stabilne warunki zatrudnienia w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym;
 • praca od poniedziałku do piątku w stałych godzinach 7:00-15:00;
 • Pakiet Opieki Medycznej;
 • Dofinansowanie karty sportowej;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Dobra lokalizacja, bezpłatny parking.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.