Przekrój kabla:
[mm 2 ]
Długość przewodu od zasilania do odbiornika:
[m]
Maksymalny prąd pobierany w obwodzie:
[A] lub moc [W]
Wartość znamionowa napięcia:
12 V 24 V 230 V
Obliczony spadek napięcia:
_ [%]

Spadek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:
wzór,gdzie:


Spadek napięcia na kablach łączących prądnice z rozdzielnicą główną nie powienien przekraczać 1%

Spadek napięcia dla obwodów zasilanych napięciem bezpiecznym nie powinien być większy niż:


Dopuszczalne spadki napięć są podane w wymaganiach: