Przekrój kabla:
[mm 2]
Długość przewodu od zasilania do odbiornika:
[m]
Maksymalny prąd pobierany w obwodzie:
[A] lub moc [W]
Wartość znamionowa napięcia:
24 V 230 V,
cos( φ )
Obliczony spadek napięcia:
_ [%]

Spdek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:

wzór,gdzie:


Spadek napięcia na kablach łączących prądnice z rozdzielnicą główną nie powienien przekraczać 1%.

Spadek napięcia dla obwodów zasilanych napięciem bezpiecznym nie powinien być większy niż:
Dopuszczalne spadki napięć są podane w wymaganiach: