Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Administracja Republiki Panamy dodatkowe wymagania dla statków uprawiających żeglugę na terenie obowiązywania Paris MOU

Zgodnie z Rezolucją Nr 106-26-DGMM Dyrektoratu Generalnego Marynarki Handlowej Republiki Panamy, wszystkie statki w wieku 20 lat lub starsze powinny poddać się dodatkowemu przeglądowi w celu zminimalizowania ryzyka zatrzymania przez PSC na terenie obowiązywania Paris MOU.

Armator/Operator statku jest zobowiązany zażądać aby dodatkowy przegląd PRS odbył się przed wypłynięciem statku do portu kraju będącego członkiem porozumienia Paris MOU.

Dalsze informacje znaleźć można we wspomnianej Rezolucji.

Koordynator ds. PSC
Grzegorz Ruszczyński,email:g.ruszczynski@prs.pl