Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wiadomości dotyczące PSC

2010-08-26 Nowy system prowadzenia inspekcji statków Paris MoU

Od 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowy system (NIR) wyznaczania do inspekcji statków i przeprowadzania inspekcji statków przez Port State Control na terenie Paris MoU. Założenia nowego systemu to: czytaj więcej »


2010-08-17 Skoncentrowane kampanie inspekcyjne w rejonach objętych Tokyo MoU, Paris MoU oraz Black Sea MoU

1 września 2010 w rejonach objętych wymienionymi porozumieniami rozpoczną się skoncentrowane kampanie inspekcyjne. Będą one trwać trzy miesiące, czyli do końca listopada br. czytaj więcej »


2009-10-07 Polski Rejestr Statków w rankingach PSC

Na podstawie danych opublikowanych przez Paris MOU w sprawie kontroli państwa portu, dotyczących inspekcji przeprowadzonych przez państwa sygnatariuszy w latach 2006-2008, odsetek zatrzymań statków ze względów związanych ze świadectwami wystawionymi przez Polski Rejestr Statków wynosił 0,77% całkowitej liczby inspekcji. Znaczący jest fakt, iż w 2008 r. odsetek zatrzymań wyniósł tylko 0,58 %. Całkowita liczba inspekcji w tym okresie to 344. czytaj więcej »


2009-03-20 Pismo Okólne Nr 3/09 Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie działań w celu zmniejszenia liczby zatrzymań przez Port State Control statków klasyfikowanych/certyfikowanych przez PRS
Podaje się do wiadomości i stosowania, co następuje: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa statków klasyfikowanych/certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków (PRS), jak również wsparcie wysiłków Administracji morskich państw bandery oraz organizacji międzynarodowych w ich działaniach skierowanych przeciwko substandardowym statkom i ich armatorom, Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. wprowadza z dniem 10 marca 2009 r. nowe zasady postępowania wobec statków zatrzymywanych przez Port State Control (PSC) i wobec ich armatorów, a w szczególności wobec statków wielokrotnie zatrzymywanych. Działania te będą polegały głównie na zwiększonej liczbie i rozszerzonym zakresie przeglądów, jakim PRS będzie poddawał takie statki czytaj więcej »


2008-07-23 Administracja Republiki Panamy dodatkowe wymagania dla statków uprawiających żeglugę na terenie obowiązywania Paris MOU

Zgodnie z Rezolucją Nr 106-26-DGMM Dyrektoratu Generalnego Marynarki Handlowej Republiki Panamy, wszystkie statki w wieku 20 lat lub starsze powinny poddać się dodatkowemu przeglądowi w celu zminimalizowania ryzyka zatrzymania przez PSC na terenie obowiązywania Paris MOU. czytaj więcej »