Poniższa tabela informuje o nowych wymaganiach IMO wchodzących w życie w 2012 r.

Pełne informacje w pliku:

Lista nowych wymagań IMO