2021:
Zestawienie postanowień IMO w II półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 10/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najważniejsze postanowienia 32. sesji Zgromadzenia IMO - Biuletyn Informacyjny 9/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz wymagań IMO wchodzące w życie w 2022 r. - Biuletyn Informacyjny 8/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najważniejsze postanowienia 77. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego - Biuletyn Informacyjny 7/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najważniejsze postanowienia 104. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC) - Biuletyn Informacyjny 6/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zestawienie postanowień IMO w I półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 5/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 108. sesji Komitetu Prawnego (LEG 108) - Biuletyn Informacyjny 4/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 7. sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III) - Biuletyn Informacyjny 3/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 76. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
- Biuletyn Informacyjny 2/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 103. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
 - Biuletyn Informacyjny 1/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------