Szkolenie: "Stateczność eksploatacyjna i awaryjna w eksploatacji statku - Wprowadzenie."

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem w zakresie bezpieczeństwa i stateczności statku.
Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

 Termin 

19.05.2022, godziny 9.00-15.00

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru i/lub w formie tradycyjnego wykładu w siedzibie PRS, Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk

 Cena 

790 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Grzegorz Litwinienko – doświadczony pracownik PRS, trener w zakresie bezpieczeństwa i steczności staku, Starszy Inspektor PRS Inspektoratu Kadłubowo-Technologicznego.

  

Program szkolenia: 

 • Wstęp
  • o czym traktuje statyka
  • co jest potrzebne żeby o niej mówić
  • troche o przedmiotach pomocniczych
 • Kadłub statku
  • układ współrzędnych
  • wymiary – zasady
  • przedstawienie kształtu
  • parametry hydrostatyczne statku (krzywe hydrostatyczne)
 • Hydrostatyka – podstawy
  • wielkości podstawowe
  • reakcje hydrostatyczne
  • pływalność statku
  • zanurzenie i jego zmiana
  • skala załadowania
  • wolna burta
  • plan ładunkowy
 • Stateczność wzdłużna
  • przegłębienie statku
  • dokowanie - reakcje
 • Stateczność poprzeczna
  • mechanizm stateczności poprzecznej
  • stateczność kształtu, ramiona
  • wpływ przemieszczania ładunku na stateczność
  • próba przechyłó
  • statecznść dynamiczna
 • Ocena okrętu w trakcie eksploatacji
  • kryteria stateczności
  • wolna burta
  • oblodzenie statku
  • woda na pokładzie
  • stateczność na fali
  • informacja o stateczności dla kapitana statku
 • Niezatapialność
  • metody szacowania niezatapialności i stateczności awaryjnej
  • normowanie niezatapialności
  • metoda probabilistyczna i deterministyczna

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej. W razie potrzeby istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Więcej informacji: dl@prs.pl