Szkolenie: "Zarządzanie ryzykiem w podmiotach działalności leczniczej ISO 31000:2018"

Cel szkolenia: Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera ds. zarządzania ryzykiem/ pełnomocnika ds. ZSZ Poznanie narzędzi i metod analizy, szacowania ryzyk, kontroli i doskonalenia procesów wewnątrz organizacji.

Grupa docelowa: Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji, menadżera ds. ryzyka, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia, przy czym wymagana jest podstawowa wiedza z zakresów systemów zarządzania jakością “ISO” lub “RODO”.

 Termin 

08.06.2022; godziny 9.00-15.00

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 25.05.2022 r.

 Koszt 

650 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń - od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 Program szkolenia: 

 • standardy i metody zarządzania ryzykiem:
 • wymagania systemów zarządzania ISO 9001:2015, 14001:2015,  ISO 27001:2017 oraz RODO w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem:
  • norma ISO 31000:2018,
  • norma ISO 27005:2018,
  • standard kontroli zarządczej zgodne z ustawą o finansach publicznych.
 • zasady zarządzania ryzykiem;
 • rola menadżera ds. zarządzania ryzykiem;
 • wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem;
 • monitorowanie i przegląd;
 • przykładowe metodyki oceny ryzyka.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl