Szkolenie: "Wymagania normy ISO 45001:2018

Cel szkolenia: Prezentacja zmian w normie, zakresu i celu stosowania. Wypracowanie głównych kierunków zmian w organizacji w której jest wdrożony i doskonalony system zarządzania BHP wg normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001.

 Termin 

13.05.2024, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

790,00 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Michał Dampc – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni kierunku Towaroznawstwo o specjalności Zarządzanie Jakością. Ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP na Politechnice Gdańskiej. Auditor i konsultant systemów zarządzania: jakością, BHP, środowiskowego oraz HACCP. Od 2004 r. - Ekspert Biura Zarządzania Jakością w PRS S.A. (ISO 9001, ISO 45001, AQAP 2110, ISO/IEC 17020), od 2019 r. – obecnie Kierownik Inspektoratu Szkoleń w PRS S.A.

 Program szkolenia: 

  • zasady nowelizacji norm przez ISO, 
  • kalendarz wprowadzania zmian,
  • podstawowe nowe definicje,
  • budowa i omówienie głównych wymagań normy ISO 45001:2018,
  • podejście oparte na ryzyku,
  • ścieżka przebudowy dotychczasowego systemu.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl