Szkolenie - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji -
budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie Zakładową Kontrolą Produkcji
zgodnie z wymaganiami EN 1090-1

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się Zakładową Kontrolą Produkcji i wyznaczonym przez zakład do deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (konstrukcji stalowych i aluminiowych).

Termin 

30-31.05.2023 r., godziny dzień 1 09:00 - 16:00, dzień 2 09:00 - 15:00

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 23.05.2023 r.

 Miejsce 

Webinarium realizowane online z zastosowaniem aplikacji MS Teams

 Koszt 

1299 zł netto / osoba

 Trener 

Kazimierz Górecki - projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy

Program szkolenia                                                                      

1. Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu

- Wymagania prawne UE;
- Wymagania prawne PL;

2. Normy zharmonizowane PN-EN

- Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE;
- Procedury związane z działaniem ZKP;
- Dokumentowanie systemu ZKP;

3. Normy badawcze

- Podstawowe normy badawcze;
- Zastosowanie norm w badaniach u producentów;
- Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania;

4. Certyfikacja ZKP dla EN 1090-1

- Wymagania PCA;
- Zapoznanie z zasadami i wytycznymi ZKP w PRS;

5. Test.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału. 
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.