Szkolenie - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji -
budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie Zakładową Kontrolą Produkcji
zgodnie z wymaganiami EN 1090-1

Cel szkolenia: Zdobycie niezbędnej wiedzy umożliwiającej samodzielne pełnienie wyznaczonej roli Pełnomocnika ZKP w zakładzie.

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się Zakładową Kontrolą Produkcji i wyznaczonym przez zakład do deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (konstrukcji stalowych i aluminiowych)

 Termin 

27-28.05.2024; godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru lub stacjonarnie w siedzibie PRS

 Koszt 

1399 zł netto / osoba

 Trener 

Kazimierz Górecki - Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa jako projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi program certyfikacji ZKP w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. i wykonuje inspekcje ZKP w zakresie wyrobów metalowych i kruszyw budowalnych

Program szkolenia:                                                                       

1. Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu:

- Wymagania prawne UE,
- Wymagania prawne PL;

2. Normy zharmonizowane PN-EN:

- Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE,
- Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji;
- Dokumentowanie systemu ZKP;

3. Normy badawcze:

- Podstawowe normy badawcze,
- Zastosowanie norm w badaniach u producentów,
- Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania;

4. Certyfikacja ZKP dla EN 1090-1:

- Wymagania Polskiego Centrum Akredytacji,
- Zapoznanie z zasadami i wytycznymi ZKP w PRS;

5. Test.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl