Szkolenie: "Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2015"

Cel szkolenia: przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika, doskonalenie dotychczasowej wiedzy osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania.

Grupa docelowa: obecni i przyszli pełnomocnicy ds SZJ, właściciele i szefowie firm posiadających SZJ lub planujących jego wdrożenie

 Termin 

10-11.09.2024, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie hybrydowe, stacjonarnie w siedzibie PRS lub on-line w formie webinaru

 Koszt 

1190 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Robert Rakowiec - wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej

 Program szkolenia: 

 • Rola i zadania Przedstawiciela Kierownictwa
 • Budowa i główne wymagania normy
 • Podejście procesowe i mapa procesów
 • Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Polityka jakości i cele jakości
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Identyfikacja i nadzór nad rozwiązaniem niezgodności
 • Jak prawidłowo formułować niezgodność
 • Zadowolenie klienta
 • Podejście oparte na ryzyku
 • Przegląd zarządzania
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl