Szkolenie: "Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018"

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego ZSZ wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Podczas szkolenia uczestnik poszerzy wiedzę w zakresie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 oraz zapozna się ze sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji.

Grupa docelowa: Kandydaci na auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, którzy kontynuują bądź dopiero co rozpoczynają pracę z systemami zarządzania w organizacji.

 Termin 

23-25.04.2024; 3 dni, godziny 9:00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

1 499 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec. Pasjonatka dobrej książki, rocka progresywnego i podróży na wschód.

 Program szkolenia: 

 • Definiowanie znaczeń związanych z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz zarządzaniem środowiskowym;
  • Rys statystyczny i historyczny SZJ, SZBHP i SZŚ;
  • System Zarządzania Jakością;
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
  • System Zarządzania Środowiskowego (struktura ISO);
  • Główne koncepcje normy i związana z nimi nomenklatura;
 • Omówienie wymagań norm (poprzedzone krótkim testem psychologicznym dotyczącym zdefiniowania opinii i faktu);
  • Kontekst Organizacji (analiza SWOT i PEST);
  • Przywództwo i Zaangażowanie;
  • Konsultacje i współudział Pracowników;
 • Planowanie (Macierz ryzyka i szans, Karta identyfikacji zagrożeń);
 • Wymagania prawne, Aspekty środowiskowe, Cele BHP i Cele Środowiskowe);
  • Wsparcie (zasoby materialne i niematerialne, wiedza, własność know-how);
  • Działania operacyjne (gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne);
  • Ocena efektów działania (narzędzia oceny efektów działania);
  • Doskonalenie (odpowiedniość, skuteczność, adekwatność);
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 oraz systemu zarządzania środowiskowego 14001:2015;
 • Wymagania dotyczące auditorów wewnętrznych;
 • Planowanie auditów;
 • Główne cele, zakres i kryteria auditu;
 • Audit wewnętrzny w Organizacji;
 • Działania w czasie auditu;
 • Działania poauditowe;
 • Test

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl