Szkolenie: „Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018”

 Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000:2018

 Termin 

18-19.10.2022 r., 2 dni, godziny 8.30 - 15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 10.10.2022 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Cena regularna

 990 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Danuta Suchecka - wieloletni trener, auditor i wykładowca systemów zarządzania wg ISO 9001 i ISO 22000, HACCP

    Program szkolenia: 

 • Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa żywności
 • Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania HACCP, ISO 22000
 • Kultura bezpieczeństwa żywności: zasady budowania planu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji i jej weryfikacja
 • Audit Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Wymagania i obowiązki auditora wewnętrznego
  • Rodzaje i cele auditów
  • Przygotowanie audytu: Wyznaczenie auditorów, harmonogram auditów, opracowanie planu auditu
  • Przygotowanie listy kontrolnej
  • Techniki przeprowadzania auditu i zbierania dowodów                                
  • Niezgodności i obserwacje - definicje, klasyfikacja
  • Dokumentowanie i zapisywanie niezgodności oraz obserwacji
  • Raportowanie ustaleń z auditu
  • Podsumowanie wyniku auditu
  • Działania po auditowe: analiza błędu i działania zapobiegawcze - zasady dokumentowania
 • Test końcowy 

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl