Szkolenie: "Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001"

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZBI normy ISO/IEC 27001. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO/IEC 27001, sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych SZBI.

Grupa docelowa: Kandydaci na auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź auditorzy innych norm, którzy rozpoczną pracę z SZBI.

 Termin 

02-04.11.2022 r., 3 dni, godziny 8.30-14.30, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 21.10.2022 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru lub w formie tradycyjnego szkolenia w siedzibie PRS

 Koszt 

1 390 PLN netto (+23% VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń

 Program szkolenia: 

 • Annex SL – podstawa formalna zmian. Wspólna struktura HLS
 • Zakres stosowania
 • Podstawowe definicje oraz omówienie norm z rodziny ISO
 • Przypomnienie głównych wymagań normy ISO/IEC 27001
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie - Działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne oraz cele stosowania zabezpieczeń
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Załącznik A omówienie wybranych zabezpieczeń
 • Audit wewnętrzny – definicja, miejsce w systemie zarządzania
 • Program auditów
 • Planowanie i koordynacja działań audytowych
 • Prowadzenie auditów - technika prowadzenia zapisów z auditu
 • Raportowanie 
 • Wnoszenie niezgodności
 • Działania poauditowe
 • Test

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl