Szkolenie - Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO 50001:2018 i sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018 w organizacji.

 Termin 

14-15.03.2024, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

1290 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dawid Brożek - wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem.

Program szkolenia:

  • Założenia i wymagania normy ISO 50001;
  • Omówienie systemu zarządzania energią według normy ISO 50001,
  • Rola audytów wewnętrznych w systemie według normy ISO 50001,
  • Wytyczne dotyczące audytowania wg ISO 19011 Definicje, kwalifikacje audytora,
  • Sposób przeprowadzania audytów wewnętrznych – ćwiczenia,
  • Kontakt interpersonalny,
  • Komunikacja w audycie,
  • Egzamin pisemny.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl