Znak certyfikacji ISPS Code:

- oznacza, że certyfikacja systemu ochrony statku została przeprowadzona przez PRS.

PRS (Polski Rejestr Statków) zezwala armatorowi na używanie znaku certyfikacji na swoich dokumentach pod następującymi warunkami:

  • armator może używać znaku po otrzymaniu Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku,
  • znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działalności, który określa zakres certyfikacji,
  • armator nie może zmieniać oryginalnej formy znaku certyfikacji, którego wzór dostarcza PRS,
  • znak certyfikacji może być używany w kolorze oryginalnym lub w kolorze czarnym na białym tle.

Wzór znaku w oryginalnym, błękitnym kolorze PRS udostępnia w postaci pliku komputerowego.