Na czym polega ocena zgodności Bezzałogowych Systemów Powietrznych?

Celem oceny zgodności jest zweryfikowanie, czy dany Bezzałogowy System Powietrzny (zwany dalej BSP) spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2019/945 a tym samym, czy może zostać wprowadzony na rynek. Załącznik I do Rozporządzenia określa procedury oceny zgodności BSP, które wytwórca może wybrać do certyfikacji swoich wyrobów:

  • moduł A - wewnętrzna kontrola produkcji
  • moduł B - badanie typu UE
  • moduł C - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji
  • moduł H - zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

W modułach B i H uczestniczy jednostka notyfikowana posiadająca odpowiednie kompetencje.

Po pozytywnym zakończeniu procesu oceny zgodności producent otrzymuje odpowiedni dla wybranego modułu certyfikat, wystawia deklarację zgodności i może nanieść na wyrób znak CE.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2019/945?

Obowiązkowej ocenie zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2019/945 podlegają BSP przeznaczone do eksploatacji w ramach kategorii otwartej i certyfikowanej. Kategoria otwarta określa operacje nie wymagające uzyskania zgody/ zezwolenia, BSP o masie poniżej 25 kg i loty do maksymalnej wysokości 120 m nad terenem, w których ryzyko dla osób trzecich jest bliskie zeru. Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów: A1, A2 i A3. Kategoria certyfikowana obejmuje operacje wysokiego ryzyka dla osób trzecich – porównywalnego do ryzyka wykonywania lotów załogowymi statkami powietrznymi.

Jak przebiega certyfikacja Bezzałogowych Systemów Powietrznych z PRS?

Realizujemy wszystkie procedury oceny zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2019/945, w których wymagany jest udział jednostki notyfikowanej.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do  kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.