Podstawowe informacje

Zarówno międzynarodowa norma OHSAS 18001, jak i jej polski odpowiednik PN-N-18001, dotyczą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania obu standardów są bardzo podobne, co daje możliwość wdrożenia każdego z nich zamiennie.  Obie normy są możliwe do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży przemysłowej.

Normę OHSAS jak i PN-N-18001 można z łatwością połączyć z ISO 9001 i ISO 14001 w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.

Wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP w organizacji wynikają głównie z przepisów prawa, zgodnie z którymi konieczne jest np. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i zastosowanie wynikających z oceny środków ochrony, jak również prowadzenie szkoleń pracowników w tym zakresie.

Korzyści z certyfikacji

  • wyznaczenie celów BHP i konsekwentne dążenie do ich realizacji,
  • spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących BHP,
  • poprawienie warunków pracy,
  • redukcję liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ograniczenie kosztów wynikających z wypadków przy pracy i absencji chorobowej pracowników,
  • podniesienie świadomości BHP wśród pracowników oraz ich uaktywnienie w tematyce BHP,
  • poprawienie wizerunku firmy,
  • stworzenie przewagi konkurencyjnej w działaniach marketingowych.