Podstawowe informacje

Normy ISO 3834-1,2,3,4:2005 są międzynarodowymi standardami jakościowymi dotyczącymi spawania materiałów metalowych i mogą być podstawą certyfikacji w organizacjach, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

Do celów certyfikacji stosowane są normy:

  • ISO 3834-2:2005 zawierająca pełne wymagania jakości,
  • ISO 3834-3:2005 zawierająca standardowe wymagania jakości,
  • ISO 3834-4:2005 zawierająca podstawowe wymagania jakości.

Wymagania w/w norm mogą być certyfikowane oddzielnie lub łącznie z normami:

  • ISO 9001:2008,
  • PN-EN 1090-1+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”.

Certyfikacja systemu jakości dotyczącego spawania materiałów metalowych przebiega dwuetapowo.
Po pozytywnie zakończonej certyfikacji wydawany jest certyfikat systemu jakości w spawalnictwie.

Korzyści z certyfikacji

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

  • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
  • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.