Kariera w PRS
Pion Okrętowy
Pion Nadzorów Przemysłowych
Pion Naukowo-Badawczy
Pion Szkoleń
Pozostałe oferty pracy w PRS
Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Stanowisko: Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji
Miejsce pracy: region: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Wymagania:

 • umiejętność i doświadczenie w pracy w strukturach sprzedażowych;
 • umiejętność agregowania i analizy danych biznesowych;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
 • proaktywna postawa biznesowa i nastawienie na realizację celów;
 • duża dynamika i wytrwałość działania;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • czynne prawo jazdy kat. B.;
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych;
 • znajomość rynku usług certyfikacyjnych (ISO, CE, personel) będzie dodatkowym atutem.

Oferta ważna do odwołania.


Specjalista w Laboratorium Badawczym (Badania Palności oraz Środków Ochrony Indywidualnej)
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • wysokie zdolności organizacyjne;
 • samodzielność w działaniu, ale również umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego (udokumentowana);
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • energia i wysoka motywacja do pracy;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość wymagań związanych z SOLAS i FTP 2010;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe ok. 2 lat w obszarze audytowania systemów zarządzania;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe ok. 2 lat w obszarze projektowania, wytwarzania lub oceny zgodności wyrobów.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Auditor Wiodący systemów zarządzania: ISO 9001, PN-N-18001/OHSAS/ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001 w Biurze Certyfikacji Systemów Zarządzania
Miejsce pracy: cały kraj + siedziby klientów w czasie realizacji auditów auditów 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (w przypadku PN-N-18001/OHSAS/ISO 45001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 50001 preferowane wykształcenie związane z tematyką tych norm; w przypadku braku takiego wykształcenia udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze BHP, IT/bezpieczeństwa informacji, zarządzania energią)
 • ukończony kurs Auditora Wiodącego w poszczególnych systemach zarządzania
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe jako Auditor Wiodący w zakresie poszczególnych systemów zarządzania
 • mile widziana znajomość normy ISO/IEC 17021-1 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność, skrupulatność, dokładność
 • samodzielność i umiejętność pracy pod wpływem presji czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Auditor, Opiekun Programu w Biurze Certyfikacji Systemów Zarządzania (Kierownik Produktu)
Miejsce pracy: cały kraj + siedziby klientów w czasie realizacji auditów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (w przypadku PN-N-18001/OHSAS/ISO 45001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 50001 preferowane wykształcenie związane z tematyką tych norm; w przypadku braku takiego wykształcenia udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze BHP, IT/bezpieczeństwa informacji, zarządzania energią)
 • ukończony kurs Auditora Wiodącego w poszczególnych systemach zarządzania
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe jako Auditor Wiodący w zakresie poszczególnych systemów zarządzania
 • mile widziana znajomość normy ISO/IEC 17021-1 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność, skrupulatność, dokładność
 • samodzielność i umiejętność pracy pod wpływem presji czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne i komunikacyjne. 

Oferta ważna do odwołania


Cały czas jesteśmy otwarci także na kandydatów do współpracy na zasadzie zleceniowego audytora zewnętrznego systemów zarządzania, we wszystkich oferowanych przez nas usługach certyfikacji.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • pakiet Opieki Medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.