OGŁOSZENIE 
03.02.2021

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w przedmiocie nabycia wierzytelności pieniężnej, przysługującej Spółce wobec Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni

[Załącznik]