OGŁOSZENIE 
29.03.2022

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w negocjacjach w przedmiocie realizacji zamówienia pod nazwą „ Wykonanie remontu łazienki damskiej na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej”.

 

Zaproszenie do udziału w negocjacjach