OGŁOSZENIE 
02.04.2021

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w negocjacjach w przedmiocie realizacji zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pod salę szkoleniowo-konferencyjną oraz prac wykonawczych wraz z wyposażeniem sali w meble biurowe”

 

26.04.2021 - Wynik postępowania zaproszenia do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania sali portretowej

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach 2_2021_przedmiar robót

Załącznik nr 2 Wzór Umowy dot. wykonania aranżacji sali szkoleniowo-konferencyjnej oraz prac wykonawczych