OGŁOSZENIE 
03.06.2022

Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie o § 7 pkt 1 Uchwały nr 37/VIII/2022 Rady Nadzorczej Polskiego Rejestru Statków S.A. z dnia 18 maja 2022 r. w związku z pkt 18 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2022 z dnia 18 maja 2022 r. – Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. informuje, że w/w postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone w dniu 3 czerwca 2022 r.