Centrala / Head Office

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 346 17 00
+48 58 751 11 00
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PLACÓWKA PRS GDAŃSK / PRS BRANCH OFFICE GDAŃSK

---

al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel. +48 58 320 22 31/32/34
AOH +48 605 614 532
gdansk@prs.pl

Leszek Pokora

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 257

+48 601 650 519

leszek.pokora@prs.pl

Jerzy Iwański

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 290

jerzy.iwanski@prs.pl

Mateusz Citak

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 262

mateusz.citak@prs.pl

Rafał Januszko

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 256

rafal.januszko@prs.pl

Bernard Korybalski

Inspektor/Surveyor

+48 604 758 911

bernard@korybalski.pl

Jolanta Nowak

Sekratarka/Secretary

+48 58 75 11 110

jolanta.nowak@prs.pl

Łukasz Orzech

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 691 251 038

lukasz.orzech@prs.pl

Wiesław Owsianko

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 605 690 559

wieslaw.owsianko@prs.pl

Piotr Straszewski

Inspektor/Surveyor

+48 605 691 852

+48 58 75 11 113

piotr.straszewski@prs.pl

Bogusław Tybuś

Kierownik Zespołu Nurków PRS
Manager of PRS Diving Team

+48 58 75 11 195

boguslaw.tybus@prs.pl

Paweł Tysarczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 161

pawel.tysarczyk@prs.pl

PLACÓWKA PRS SZCZECIN / PRS BRANCH OFFICE SZCZECIN

---

ul. Św. Ducha 5/3 U
70-205 Szczecin
tel. +48 91 810 92 80
AOH +48 601 173 720
szczecin@prs.pl

Zbigniew Latuszek

Kierownik/Manager

+48 91 810 92 80

zbigniew.latuszek@prs.pl

Joanna Maj

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 91 810 92 94

joanna.maj@prs.pl

Karol Gradoń

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 95

karol.gradon@prs.pl

Krzysztof Karkosz

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 86

krzysztof.karkosz@prs.pl

 

Włodzimierz Kowalski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 90

wlodzimierz.kowalski@prs.pl

Wojciech Kowalski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 97

wojciech.kowalski@prs.pl

Artur Kowalski

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 87

artur.kowalski@prs.pl

Anna Marcela

Specjalista/Specialist
Sekratariat/Secretariat

+48 91 810 92 82

anna.marcela@prs.pl

Aleksander Niemczycki

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 98

aleksander.niemczycki@prs.pl

Ryszard Pakos

Starszy Specjalista Techniczny/Technical Senior Specialist

+48 603 160 913

ryszard.pakos@prs.pl

Anna Sakowicz

Starszy Referent/Senior Clerk
Sekratariat/Secretariat

+48 91 810 92 83

anna.sakowicz@prs.pl

Bogdan Siemiński

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 93

bogdan.sieminski@prs.pl

Maciej Stelmaszczuk

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 96

maciej.stelmaszczuk@prs.pl

PLACÓWKA PRS USTKA / PRS BRANCH OFFICE USTKA

---

ul. Kościelniaka 15
76-270 Ustka
tel. +48 59 814 97 52
AOH +48 603 112 852
ustka@prs.pl

Szymon Pelczar

Kierownik/Manager

+48 59 814 97 52

szymon.pelczar@prs.pl

Zbigniew Kawka

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 94 352 48 57

zbigniew.kawka@prs.pl

Mariusz Ociepka

Inspektor/Surveyor

+48 603 116 766

mariusz.ociepka@prs.pl

AGENCJA PRS GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA / PRS SURVEY STATION GDAŃSK REPAIR SHIPREPAIR

---

ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
AOH +48 603 710 260
gsr@prs.pl

Grzegorz Rachwał

Kierownik/Manager

+48 603 710 260

grzegorz.rachwal@prs.pl

Ryszard Felski

Inspektor/Surveyor

+48 661 664 367

ryszard.felski@prs.pl

Marek Gadomski

Inspektor/Surveyor

+48 885 884 742

marek.gadomski@prs.pl

Marek Goraj

Inspektor/Surveyor

+48 603 710 005

marek.goraj@prs.pl

Joanna Kaczmarek-Citak

Sekretarka/Secretary

+48 661-664-391

joanna.kaczmarek-citak@prs.pl

Sławomir Złotek

Inspektor/Surveyor

+48 603 030 134

slawomir.zlotek@prs.pl

AGENCJA PRS GDYNIA / PRS SURVEY STATION GDYNIA

---

Al. Solidarności 1C, 81-336 Gdynia
tel. +48 58 621 05 31
AOH +48 603 03 04 42
gdynia@prs.pl

Piotr Podbiał

Kierownik/Manager

+48 58 621 05 31

piotr.podbial@prs.pl

Mariusz Górnowicz

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

mariusz.gornowicz@prs.pl

Kateryna Kachan

Sekratarka/Secretary

+48 58 621 05 31

+48 603 112 868

kateryna.kachan@prs.pl

Przemysław Misiaczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

przemyslaw.misiaczyk@prs.pl

Artur Wróblewski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 621 05 31

artur.wroblewski@prs.pl

AGENCJA PRS ŚWINOUJŚCIE / PRS SURVEY STATION ŚWINOUJŚCIE

---

ul. Wybrzeże Władysława IV No. 7
72-600 Świnoujście
tel./fax +48 91 321 22 40
AOH +48 603 161 033
swinoujscie@prs.pl

Paweł Preuss

Kierownik/Manager

+48 91 321 22 40

pawel.preuss@prs.pl

Krzysztof Bereza

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 321 22 40

krzysztof.bereza@prs.pl

 

Marta Witkowska

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 321 22 40

marta.witkowska@prs.pl

AGENCJA PRS WŁADYSŁAWOWO / PRS SURVEY STATION WŁADYSŁAWOWO

---

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo; P.O. Box 62
tel. +48 58 674 06 97
wladyslawowo@prs.pl

Roman Minkowski

Kierownik/Manager

+48 58 674 06 97

roman.minkowski@prs.pl

Janusz Behmke

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 607 820 043

janusz.behmke@prs.pl

INSPEKTOR PRS W BYDGOSZCZY / PRS SURVEYOR IN BYDGOSZCZ

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
tel. +48 52 324 94 10 wew. 277   
AOH +48 609 060 594
bydgoszcz@prs.pl

Paweł Węcel

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 52 324 94 10, wew. 277

pawel.wecel@prs.pl

INSPEKTOR PRS W KOŁOBRZEGU / PRS SURVEYOR IN KOŁOBRZEG

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Węgorzowa 6B
78-100 Kołobrzeg
tel./fax +48 94 352 48 57
AOH +48 603 030 109
kolobrzeg@prs.pl

Zbigniew Kawka

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 94 352 48 57

zbigniew.kawka@prs.pl

INSPEKTOR PRS W KRAKOWIE / PRS SURVEYOR IN KRAKÓW

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Słomczyńskiego 2/6,
31-234 Kraków    
AOH +48 603 072 474
krakow@prs.pl

Janusz Szewczyk

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 603 072 474

janusz.szewczyk@prs.pl

INSPEKTOR PRS W PŁOCKU / PRS SURVEYOR IN PŁOCK

Cezary Swat

Inspektor/Surveyor

+48 603 072 554

cezary.swat@prs.pl

INSPEKTOR PRS W STALOWEJ WOLI / PRS SURVEYOR IN STALOWA WOLA

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Partyzantów 8/43
37-450 Stalowa Wola
AOH +48 603 710 207
stalowawola@prs.pl

Janusz Rąpała

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 603 710 207

janusz.rapala@prs.pl

INSPEKTOR PRS W WARSZAWIE / PRS SURVEYOR IN WARSZAWA

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Krucza 5a
05-822 Milanówek
AOH +48 601 173 717
warszawa@prs.pl

Andrzej Wójcicki

+48 601 173 717

warszawa@prs.pl