W dniach 10-17 czerwca br. w formie zdalnej odbyła się 76. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC), w której uczestniczyła delegacja polska z pracownikami Polskiego Rejestru Statków S.A. w składzie:

  • dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Ośrodka ds. IMO, Przewodniczący krajowej Sekcji MEPC,
  • mgr inż. Bartosz Dombrzalski – zastępca Kierownika Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS,
  • mgr inż. Michał Jahnke – Starszy Inspektor w Inspektoracie Maszynowo-Wyposażeniowym PRS.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 2/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.

Rezolucje uchwalone podczas sesji MEPC 76 zawarte są w załącznikach do raportu posesyjnego – MEPC 76/15/Add.1 oraz MEPC 76/15/Add.2 załączonych do niniejszego Biuletynu oraz w Zestawieniu postanowień IMO z I półrocza 2021 r. opublikowanym pod linkiem
https://www.prs.pl/osrodek-ds-imo/zestawienia-polroczne-postanowien-imo/i-polrocze-2021.