Zgodnie z rezolucją IMO MEPC.277(70) z dniem 1 marca 2018 roku będą obowiązywać zmodyfikowane zasady postępowania z odpadami na statkach.
W zawiązku z tym PRS wydał nową edycję Książki zapisów o postępowaniu z odpadami.

Książka obecnie składa się z dwóch tomów:
Część I, dotycząca odpadów innych niż resztki ładunku dla wszystkich statków (ISBN 978-83-7664-098-3, cena netto 35 PLN),
Część II, dotycząca resztek ładunku dla statków przewożących stałe ładunki masowe (ISBN 978-83-7664-319-9, cena netto 35 PLN).

Rezolucja wprowadziła nowe kategorie odpadów:
 I - Odpady elektroniczne,
 J - Resztki ładunku (nie-HME) (nieszkodliwe dla środowiska morskiego),
 K - Resztki ładunku (HME) (szkodliwe dla środowiska morskiego).

Zapraszamy do zakupu nowych wydawnictw za pośrednictwem internetu (wydawnictwa@prs.pl)
telefon kontaktowy 58 75 11 150  Formularz zamówieniowy